اقامت دائم کانادا برای پدر و مادر

اقامت دائم کانادا برای پدر و مادر

چه کسانی مجاز هستند تا برای اقامت دائم کانادا پدرو مادر و پدربزرک و مادربزرگ خود اقدام کننند.

از تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ سازمان مهاجرت کانادا پروسه اقامت دائم برای این افراد خانواده را آغاز می کند که حدود ۱۰۰۰۰ نفر برای کاندیدا شدن انتخاب می شوند تا پرونده شان مورد بررسی قرار بگیرد.

برای این اقدام باید بدانید که آیا شرایط لازم را دارید یا خیر؟

از شرایط مورد نیاز داشتن اقامت دائم و شهروندی این کشور می باشد، شرط سن که باید بالای ۱۸ سال باشید و بتوانید اعضای خانواده خود را ساپورت کنید. همچنین باید بتوانید ثابت کنید که از لحاظ مالی دارای درآمد کافی برای ساپورت آنها هستید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *