برنامه مهاجرتی کانادا سال ۲۰۲۱-۲۰۲۳

اقامت دائم کانادا

کانادا قصد دارد که در سه سال آینده هر سال حدود ۴۰۰ هزار نفر مهاجر بپذیرد. که این تعداد در این سالهای اخیر بی سابقه بوده است.

برنامه کانادا برای سال های:

۲۰۲۱ حدود ۴۰۱ هزار نفر

۲۰۲۲ حدود ۴۱۱ هزار نفر

۲۰۲۳ حدود ۴۲۱ هزار نفر

 در طی سالهای مهاجرپذیری کانادا ، تنها در سال ۱۹۱۳ کانادا بیشتر از ۴۰۰ هزار نفر مهاجر پذیرفته است  و تا کنون هیچگاه دوباره به این تعداد نزدیک نشده است.

۶۰ درصد از افرادی که در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۳ پذیرفته خواهند شد از طریق برنامه های اکسپرس انتری و ایالتی به اقامت دائم کانادا دست خواهند یافت و باقی از طریق برنامه های اسپانسرشیپی خانوادگی و پناهندگان و برنامه های بشردوستانه.

برنامه مهاجرتی مهمترین برنامه ای است که هر سال سازمان مهاجرت کانادا اعلام می کند و در آن روند پذیرش مهاجرین و تعداد این افراد اطلاع رسانی می شود. در تاریخ ۱۲ مارچ قبل از همه گیری کرونا کانادا اعلام کرد که قصد دارد در سالهای ۲۰۲۰- ۲۰۲۲ حدود یک میلیون اقامت دائم صادر کند . و بعد از این خبر مجبور شد به دلیل کوید ۱۹ مرزهای خود را ببندد.

چرا کانادا همچنان قصد دارد تعدا زیادی مهاجر بپذیرد؟

برای کاهش اثرات جمعیت پیر کانادا بر روی اقتصاد این کشور کانادا مجبور به پذیرفتن مهاجرین جدید می باشد. حدود ۱۸ درصد از جمعیت بالای ۶۵ سال دارند  و کانادا یکی از پایین ترین نرخ های زادو ولد در بین جوامع امروزی را دارد و به همین دلیل برای رشد اقتصادی و فراهم نمودن نیروی کار خود نیازمند مهاجرین می باشد.

از سالی که کانادا شروع به پذیرفتن مهاجرین کرده در سال ۱۹۱۳ بیشترین اقامت دائم را صادر کرد که حدود ۴۰۱ هزار نفر بود و در کل ۵ در صد جمعیت کشور را تازه واردین تشکیل می دادند و اگر در حال حاضر کانادا بخواهد ۵ درصد مهاجر بپذیرد باید حدود ۲ میلیون اقامت دائم صادر کند.

در پی نظرسنجی های به عمل آمده اکثریت شهروندان این کشور بر این نظر هستند که برای رشد اقتصادی و ایجاد فضایی بهتر و پیشرفته تر زندگی و محیطی چند فرهنگی به مهاجرین احتیاج دارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *