دانشگاه های کانادا

بسیاری از دانشگاه های کانادا جز بهترین دانشگاه های دنیا هستند. در این صفحه لیستی از دانشگاه های کانادا و درجه بندی اعتبار آن ها از نظر وزارت علوم ایران (الف، ب و ج) آورده شده است و همچنین لینک زیر در رابطه با برخی از رشته های پر طرفدار کانادا میباشد .

نامنام فارسیشهراستانزبانتاسیسنوع دانشگاهمقطع تحصیلیگروه در وزارت علوم
Athabasca University دانشگاه آتهاباسکا آتهاباس کلگری ادمونتونآلبرتاانگلیسی1970عمومیکارشناسی / تکمیلی
MacEwan University دانشگاه مک ایوانادمونتونآلبرتاانگلیسی1971عمومیتنها کارشناسی
Mount Royal University
دانشگاه مونت رویالکلگریآلبرتاانگلیسی1910عمومیتنها کارشناسی
University of Alberta دانشگاه آلبرتاادمونتون
کمروز
کلگری
آلبرتابریتیش1906عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of Calgaryدانشگاه کلگریکلگری
ادمونتون
آلبرتاانگلیسی1966عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of Lethbridgeدانشگاه لتبریجلتبریج
ادمونتون
کلگری
آلبرتاانگلیسی1967عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Capilano University
دانشگاه کاپیلانوشمال ونکووربریتیش کلمبیاانگلیسی1968عمومیتنها کارشناسی
Emily Carr University of Art and Design
دانشگاه امیلی کارونکووربریتیش کلمبیاانگلیسی1925عمومیکارشناسی / تکمیلی
Kwantlen Polytechnic Universityدانشگاه کوانتلنریچموند
سوری
لنگلی
کلووردیل
بریتیش کلمبیاانگلیسی1981عمومیکارشناسی / تکمیلی
Royal Roads University
دانشگاه رویال رودزویکتوریابریتیش کلمبیاانگلیسی1995عمومیکارشناسی / تکمیلی
Simon Fraser University

دانشگاه سایمون فریزربرنابی
سوری
ونکوور
بریتیش کلمبیاانگلیسی1965عمومیکارشناسی / تکمیلی
Thompson Rivers University

دانشگاه تامپسون ریورزکملوپسبریتیش کلمبیاانگلیسی1970عمومیکارشناسی / تکمیلی
University of British Columbia

دانشگاه بریتیش کلمبیاونکوور
کلونا
بریتیش کلمبیاانگلیسی1908عمومیکارشناسی / تکمیلی
University of Victoria

دانشگاه ویکتوریاویکتوریابریتیش کلمبیاانگلیسی1963عمومیکارشناسی / تکمیلی
Simon Fraser Universityدانشگاه سایمون فریزربرنابی
سوری
ونکوور
بریتیش کلمبیاانگلیسی1965عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
Thompson Rivers University

دانشگاه تامپسون ریورزکملوپسبریتیش کلمبیاانگلیسی1970عمومیکارشناسی / تکمیلی
University of British Columbiaدانشگاه بریتیش کلمبیاونکور
کلونا
بریتیش کلمبیاانگلیسی1908عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of Victoria

دانشگاه ویکتوریاویکتوریابریتیش کلمبیاانگلیسی1963عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of the Fraser Valleyدانشگاه فریزرولیابوتسفورد
چیلیوک
Mission
بریتیش کلمبیاانگلیسی1974عمومیکارشناسی / تکمیلی
University of Northern British Columbiaدانشگاه بریتیش کلمبیا شمالیپرنس جورجبریتیش کلمبیاانگلیسی1990عمومیکارشناسی / تکمیلی
Vancouver Island Universityدانشگاه ونکوور ایسلندنانایمو
دانکن
پارکسویل
پاول ریور
بریتیش کلمبیاانگلیسی1969عمومیکارشناسی / تکمیلی
Brandon Universityدانشگاه برندنبرندنمنیتوباانگلیسی1899عمومیهر دوجج
University College of the Northدانشگاه کالج شمالوینیپگمنیتوباانگلیسی1966عمومیکارشناسی / تکمیلی
University of Manitobaدانشگاه منیتوباوینیپگمنیتوبابریتیش1877عمومیکارشناسی / تکمیلیب
University of Winnipeg

دانشگاه وینیپگوینیپگمنیتوباانگلیسی1871عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Université de Saint-Bonifaceدانشگاه سنت بونیفیسسکویلمنیتوبافرانسه1818عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Mount Allison Universityدانشگاه مونت آلیسونفدریکتوننیوبرازویکانگلیسی1839عمومیکارشناسی / تکمیلیج
St. Thomas Universityدانشگاه سنت توماسفردریکتون
سنت جان
نیوبرازویکانگلیسی1910عمومیکارشناسی / تکمیلی
University of New Brunswickدانشگاه نیوبرانزویکمونکتون
ادموندستن
شیپاگان
نیوبرازویکانگلیسی1785عمومیکارشناسی / تکمیلیب
Université de Monctonدانشگاه مونکتونتامپسون
The pas
نیوبرازویکفرانسه1963عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Memorial University of Newfoundlandدانشگاه مموریال نیوفاندلندسنت جان
کورنر بروک
هارلو
UK
نیوفاندلند و لابرادورانگلیسی1925عمومیکارشناسی / تکمیلیب
Acadia Universityدانشگاه آکادیاولف ویلنوا اسکوشیاانگلیسی1838عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Cape Breton Universityدانشگاه کیپ برتونسیدنینوا اسکوشیاانگلیسی1974عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Dalhousie Universityدانشگاه دالهاوزیهالیفاکس ترورونوا اسکوشیاانگلیسی1818عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of King's Collegeدانشگاه کینگز کالجهالیفاکسنوا اسکوشیاانگلیسی1789عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Mount Saint Vincent Universityدانشگاه مونت سنت وینسنتهالیفاکسنوا اسکوشیاانگلیسی1873عمومیکارشناسی / تکمیلیج
NSCAD Universityدانشگاه NSCADهالیفاکسنوا اسکوشیاانگلیسی1887عمومیکارشناسی / تکمیلی
Saint Francis Xavier Universityدانشگاه سنت فرانسیس خاویرآنتیگونیشنوا اسکوشیاانگلیسی1853عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Saint Mary's Universityدانشگاه سنت ماریزهالیفاکسنوا اسکوشیاانگلیسی1802عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Université Sainte-Anneدانشگاه سنت آنهچارچ ‍پوینتنوا اسکوشیافرانسه1890عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Algoma University

دانشگاه آلگوماسو سنت ماریانتاریوانگلیسی2008عمومیکارشناسی / تکمیلی
Brock Universityدانشگاه براکسنت کاترینز همیلتونانتاریوانگلیسی1964عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Carleton Universityدانشگاه کارلتوناتاواانتاریوانگلیسی1942عمومیکارشناسی / تکمیلیب
Dominican University Collegeدانشگاه دومینیکناتاواانتاریوبریتیش1900عمومیکارشناسی / تکمیلی
Lakehead Universityدانشگاه لیکهدتاندر بی اوریلیاانتاریوانگلیسی1965عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Laurentian Universityدانشگاه لورنتینسادبری
بری
تیمینس
Hearst, Kapuskasing

انتاریوبریتیش1960عمومیکارشناسی / تکمیلیج
McMaster Universityدانشگاه ام سی مسترهمیلتونانتاریوانگلیسی1887عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
Nipissing Universityدانشگاه نیپیسینگانتاریوانگلیسی1909عمومیکارشناسی / تکمیلیج
OCAD Universityدانشگاه اوکادتورنتوانتاریوانگلیسی1876عمومیتنها کارشناسی
Queen's Universityدانشگاه کوئینزکینگستونانتاریوانگلیسی1841عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
Saint Paul Universityدانشگاه سنت پاولاتاواانتاریوبریتیش1965عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Royal Military College of Canadaدانشگاه رویال میلیتریکینگستونانتاریوبریتیش1876عمومیکارشناسی / تکمیلی
Ryerson Universityدانشگاه رایرسونتورنتوانتاریوانگلیسی1948عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Trent Universityدانشگاه ترنتاشاواانتاریوانگلیسی1963عمومیکارشناسی / تکمیلیج
University of Guelphدانشگاه گلفگلف
تورنتو
آلفرد
کمپتویل
Ridgetown

انتاریوانگلیسی1964عمومیکارشناسی / تکمیلیالف/ب
University of Ontario Institute of Technology

دانشگاه انتاریواشاواانتاریوانگلیسی2002عمومیکارشناسی / تکمیلی
University of Ottawa

دانشگاه اتاوااتاواانتاریوبریتیش1848عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of Torontoدانشگاه تورنتوتورنتوانتاریوانگلیسی1827عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of Waterlooدانشگاه واترلوواترلو
کیچنر
اسنراتفورد
کمبریج
انتاریوانگلیسی1957عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
University of Western Ontarioدانشگاه وسترن انتاریولندنانتاریوانگلیسی1878عمومیکارشناسی / تکمیلیب
University of Windsorدانشگاه ویندسورویندسورانتاریوانگلیسی1857عمومیکارشناسی / تکمیلیب
Wilfrid Laurier Universityدانشگاه ویلفرد لوریرواترلو
تورنتو
کیچنر
برنتفورد
انتاریوانگلیسی1911عمومیکارشناسی / تکمیلیج
York University

دانشگاه یورکتورنتوانتاریوبریتیش1959عمومیکارشناسی / تکمیلیب
University of Prince Edward Islandدانشگاه پرنس ادوارد ایسلندشارلوت تاونپرنس ادوارد ایسلندانگلیسی1969عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Bishop's Universityدانشگاه بیشاپشربروککبکانگلیسی1843عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Concordia Universityدانشگاه کنکوردیامونترالکبکانگلیسی1974عمومیکارشناسی / تکمیلیب
École de technologie supérieureدانشگاه سوپریورمونترالکبکفرانسه1974عمومیکارشناسی / تکمیلی
École nationale d'administration publique

École nationale d'administration publique

کبک
مونترال
گاتینو
سگنه
تروا ریویر
کبکفرانسه1969عمومیتنها تکمیلی
École Polytechnique de Montréalدانشگاه پلی تکنیک مونترالمونترالکبکفرانسه1873عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
HEC Montréalدانشگاه HECمونترالمونترالکبکبریتیش1907عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
Institut national de la recherche scientifique

دانشگاه ریچرچکبک
مونترال
لاوال
وارن

کبکفرانسه1969عمومیتنها تکمیلی
McGill Universityدانشگاه مک گیلمونترال
سنت-آن-دو-بلوو
کبکانگلیسی1821عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
Université de Montréalدانشگاه مونترالمونترالکبکفرانسه1878عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
Université de Sherbrookeدانشگاه شربروکشربروککبکفرانسه1954عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingueدانشگاه ابیتیبی-تمیسگامینتوRouyn-Noranda, Mont-Laurier

کبکفرانسه1970عمومیکارشناسی / تکمیلی
Université du Québec en Outaouaisدانشگاه اتاوه کبکگاتینو
سن-ژروم
کبکفرانسه1970عمومیکارشناسی / تکمیلی
Université du Québec à Chicoutimiدانشگاه چیکوتیمی کبکچیکوتیمیکبکفرانسه1969عمومیکارشناسی / تکمیلی
Université du Québec à Montréalدانشگاه مونترال کبکمونترالکبکفرانسه1969عمومیکارشناسی / تکمیلی
Université du Quebec a Rimouski دانشگاه ریموسکی کبکریموسکی
لوی
کبکفرانسه1969عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Université du Québec à Trois-Rivières

دانشگاه تروا ریویر کبکتروا ریویرکبکفرانسه1969عمومیکارشناسی / تکمیلیج
Université Lavalدانشگاه لاوالکبککبکفرانسه1663عمومیکارشناسی / تکمیلیالف
First Nations University of CanadaFirst Nations University of Canadaرجاینا
ساسکاتون
پرنس آبیرت
ساسکاچوانانگلیسی1976عمومیتنها کارشناسی
University of Reginaدانشگاه رجاینارجاینا
ساسکاتون
سویفت کارنت
ساسکاچوانبریتیش1911عمومیکارشناسی / تکمیلیب
University of Saskatchewanدانشگاه ساسکاچوانساسکاتونساسکاچوانانگلیسی1907عمومیکارشناسی / تکمیلیب
Fairleigh Dickinson Universityدانشگاه فرلی دیکنسونونکووربریتیش کلمبیاانگلیسی2007خصوصیتنها کارشناسی
Quest Universityدانشگاه کوئستاسکوامیشبریتیش کلمبیاانگلیسی2002خصوصیتنها کارشناسی
Trinity Western Universityدانشگاه ترینیتی وسترنلنگلیبریتیش کلمبیاانگلیسی1962خصوصیکارشناسی/تکمیلیج
University Canada Westدانشگاه کانادا وستویکتوریابریتیش کلمبیاانگلیسی2005خصوصیتنها کارشناسی
Booth University Collegeکالج دانشگاهی بووتBoothوینیپگمنیتوباانگلیسی1982خصوصیتنها کارشناسی
Canadian Mennonite Universityدانشگاه منونایت کاناداوینیپگمنیتوباانگلیسی1944خصوصیتنها کارشناسی
Kingswood Universityدانشگاه کینگزوود Kingswoodساسکسنیوبرانزویکانگلیسی1945خصوصیتنها کارشناسی
Crandall Universityدانشگاه کراندالمونکتوننیوبرانزویکانگلیسی1949خصوصیتنها کارشناسی
St. Stephen's Universityدانشگاه سنت استفانسنت استفاننیوبرانزویکانگلیسی1975خصوصیتنها کارشناسی
University of Frederictonدانشگاه فردریکتونفریدریکتوننیوبرانزویکانگلیسی2005خصوصیتنها کارشناسی
Atlantic School of Theologyدانشگاه تکنولوژی آتلانتیکهالیفاکسنوااسکوشیاانگلیسی1971خصوصیتنها تکمیلی3
Tyndale University Collegeکالج دانشگاهی تین دایلتورنتوانتاریوانگلیسی1982خصوصیتنها کارشناسی
Redeemer University Collegeکالج دانشگاهی ردیمرآنکاسترانتاریوانگلیسی1982خصوصیتنها کارشناسی
The King's Universityدانشگاه کینگزادمونتونآلبرتاانگلیسی1979خصوصیتنها کارشناسی

رشته های تحصیلی در کانادا

کار در حین تحصیل در کانادا

بیمه دانشجویی

اگر قصد تحصیل در بهترین دانشگاه های کانادا را دارید، با تکمیل فرم ارزیابی تحصیلی کار خود را آغاز کنید.

:  همچنین لیستی از دانشگاه های مورد تایید کانادا در هر استان به شرح زیر میباشد

دانشگاه های مورد تایید استان آلبرتا

دانشگاه های مورد تایید استان کبک

دانشگاه های مورد تایید استان ساسکاچوان

دانشگاه های مورد تایید استان انتاریو

دانشگاه های مورد تایید استان نورث وست

دانشگاه های مورد تایید استان نیوبرانزویک

دانشگاه های مورد تایید استان نیوفنلاند

دانشگاه های مورد تایید استان نوا اسکوشیا

دانشگاه های مورد تایید استان یوکان

دانشگاه های مورد تایید استان بریتیش کلمبیا

دانشگاه های مورد تایید استان مانیتوبا