کار در حین تحصیل

کار در حین تحصیل در کانادا

دانشجویان خارجی بین المللی با مجوز تحصیلی معتبر می توانند در هنگام تحصیل در کانادا خارج از دانشگاه کار کنند.

دانشجویان بین المللی می توانند در زمان تحصیل در دانشگاه، در طول ترم آکادمیک، به مدت ۲۰ ساعت در هفته کار نیمه وقت ، و کار تمام وقت در زمان تعطیلات زمستانی و تابستانی و یا تعطیلات بهار داشته باشند.

به منظور واجد شرایط بودن در طول تحصیل، دانشجویان بین المللی باید:

  • اجازه تحصیل معتبر را داشته باشند
  • در یک موسسه آموزشی مشخص شده، در سطح تکمیلی یا در کبک، یک برنامه حرفه ای در سطح بالاتر تحصیل کنند
  • در رشته تحصیلی که موسسات برای آنها تعیین میکنند، ادامه تحصیل دهند
  • برنامه آموزش علمی و حرفه ای ۶ ماهه با گواهی معتبر دریافت کنند

دانشجویان بین المللی کانادا، در روزهایی که واجد شرایط برای کار نیستند باید کار را متوقف کنند. ( مثلا اگر در طول تحصیل دیگر دانشجوی تمام وقت نیستند) مگر اینکه مجاز به انجام این کار با اجازه کار باشند.

دانشجویان بین المللی زیر واجد شرایط کار در خارج از دانشگاه نیستند:

  • دانشجویانی که برای زبان انگلیسی یا فرانسه بعنوان زبان دوم ثبت نام کرده اند
  • دانشجویان یک برنامه بعنوان علاقه مندی عمومی انتخاب میکنند
  • بازدید و یا تبادل دانشجویان در موسسه آموزشی تعیین شده

مجوزهای کاری Co-op

دانشجویان بین المللی که در یک موسسه آموزشی تعریف شده (DLI) کانادا در برنامه تحصیلی شرکت می کنند که نیازمند یک کار اجباری یا کارآموزی است، باید علاوه بر مجوز تحصیل در کانادا، اجازه کار مجوز کار مشترک را نیز بدهد.