مدارک موردنیاز ویزای توریستی کانادا

چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا :

 • اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورت های قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛
 • یک قطعه عکس جدید ۴٫۵* ۳٫۵رنگی با زمینه سفید؛
 • ترجمه شناسنامه؛
 • ترجمه سند ازدواج در صورت همراهی فرزندان ترجمه گواهی اشتغال به تحصیلی؛
 • تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛
 • مدارک مالی، شامل نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی از حساب سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت به همراه گردش چهار ماهه حساب که نشان دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد.
 • ترجمه اسناد ملکی؛
 • ترجمه رضایتنامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد دریافت ویزای توریستی کانادا را دارند .رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند.
 • مدارک شغلی:
 • کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی، ترجمه فیش حقوقی سه ماه آخر، ترجمه لیست بیمه سه ماه آخر، ترجمه سوابق بیمه؛
 • کارفرمایان: ترجمهی «آگهی تأسیس» ، «آگهی تغییرات» و «آگهی تصمیمات»شرکت در روزنامه ی رسمی، ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی سه ماه آخر کارمندان، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت ۴ ماه آخر به لاتین؛
 • تجار: ترجمهی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه لیست پرداخت بیمه؛
 • پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت، کارت نظام پزشکی، ترجمه ی پروانه مطب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه لیست پرداخت بیمه؛
 • مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت؛
 • کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه پروانه بهره برداری، ترجمه جواز کسب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه لیست پرداخت بیمه؛
 • بازنشستگان: ترجمه حکم بازنشستگی و ترجمه فیش حقوقی سه ماه آخر بازنشستگی در صورت افزایش حقوق، ترجمه حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود؛

 

*** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و به تایید دادگستری و بعضا به تایید وزارت امور خارجه برسند
فرم ارزیابی ویزای توریستی رزرو وقت مشاوره رایگان