پناهندگی در کانادا

 

دولت کانادا شرایط خاصی برای پذیرش پناهندگان دارد و اگر شما واجد واجد شرایط نباشید ، از شما میخواهند کشور را ترک کنید و یا شما را بیرون میکنند .

پناهندگی در کانادا به دو صورت امکان پذیر است :

۱-پناهندگی از داخل خاک کانادا

۱-۱ اعلام پناهندگی در مرز ورود به کشور

۲-۱ اعلام پناهندگی از داخل کشور

۲-پناهندگی از خارج از خاک کانادا

پناهندگان افرادی هستند که به دلیل ترس از آزار و اذیت ، نادیده گرفتن حقوق بشر و یا جنگ مجبور به فرار از کشور خود می شوند همچنین آنها بسیاری از سختی ها را تجربه کرده اند و نمیتوانند به کشور خود برگردند.

در واقع بین پناهنده و مهاجرت تفاوت بسیاری وجود دارد . یک مهاجر فردی است که تصمیم می گیرد به طور دائم در کشوری دیگر زندگی کند ولی یک پناهنده مجبور به فرار می شود.

همچنین گروه ها و افرادیی که مورد تایید کشور کانادا هستند کشور مجوز دارند از داخل خاک کانادا از طرف سازمان ملل برای واجدین شرایط ، درخواست پناهندگی دهند.

دولت کانادا به پناهندگان کمک میکند که زندگی جدید خود را در کانادا آغاز کنند .

این کمک ها به صورت کمک های مالی می باشد و سقف زمانی برای دریافت کمک هزینه ها تا یک سال می باشد . همچنین این کمک هزینه ها مخصوص افرادی است که توان (امکان) پرداخت هزینه های اولیه ی زندگی خود را نیز نداشته باشند . این هزینه شامل : هزینه ی اولیه ی زندگی , مسکن و غیره می باشد که برای استان های مختلف متفاوت است .

برنامه ی پناهندگی کانادا :

برنامه  تامین امنیت پناهندگانی که در کانادا کار می کنند :

-کسانی که ترس از شکنجه و آزار و اذیت دارند

-کسانی که در کشور خود مورد شکنجه یا در معرض مجازات های بی رحمانه قرار دارند

همه ی افراد واجد شرایط پناهندگی نیستند به عنوان مثال افراد زیر  واجد شرایط نیستند :

۱-کسانی که قانون شکنی کردند و محکوم شدند

۲-کسانی که برای پناهندگی در کانادا اقدام کردند و رد شدند

کانادا از پناهندگانی که در معرض خطر هستند یا به نحوی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و مجبور به فرار شدند ، حمایت میکند . از جمله خطراتی که ممکن است با آن رو به رو شوند :

۱-شکنجه

۲-به خطر افتادن زندگی آنها

۳-به خطر افتادر سلامتی و برخورد غیر معمول یا مجازات بی رحمانه

اگر شما احساس میکنید که  با یکی از این خطرات در کشور خود یا در کشوری که به طور معمول زندگی میکنید ممکن است رو به رو  شوید ،ممکن است بتوانید به عنوان پناهنده در کانادا محافظت شوید .

ادغام خدمات:

پناهندگان اغلب برای مستقر شدن نیاز به کمک دارند . این درست است که آیا انها از خارج از کشور نقل مکان کرده اند یا در کانادا محافظت شده اند. دولت کانادا با بسیاری از شرکا و ذینفعان به منظور فراهم کردن انواع خدمات مستقر شدن ، کار میکند . این خدمات به پناهندگان کمک می کند تا در کانادا زندگی  کنند .

 

کمک برای مستقر شدن پناهندگان :

میزان کمک های اساسی اجتماعی در هر استان و سرزمین کمک می کند که پناهندگان پولشان را برای پناه گاه و غذا و سایر موارد رهبری کنند . برنامه کمک رسانی به مستقر شدن  نیز این خدمات را در طی چهار تا شش هفته اول پس از ورود مشتریان به کانادا فراهم می کند :

۱-استقبال از انها در فرودگاه یا مرز ورود

۲-کمک به پیداکرن مکان موقت برای زندگی

۳-کمک به پیدا کردن یک مکان دائمی برای زندگی

۴-ارزیابی نیاز های آنها

۵-دادن اطلاعات و کمک به شناخت کانادا

۶-ارجاع به سایر برنامه های فدرال و برنامه های استانی و دیگر خدمات مستقر شدن

ویزای پناهندگان ادغام شده از شش ماه از برنامه های کمکی : کمک ها مسکونی و برنامه هایی در خصوص حمایت دریافت می کنند.حامیان خصوصی به مدت شش ماه حمایت مالی و تا یک سال حمایت اجتماعی و عاطفی می پردازند.

کمک به همه ی تازه واردین از جمله پناهندگان :

همچنین ما یک برنامه ی سکونتی تهیه میکنیم که به تازه واردین کمک کند با زندگی در کانادا خود را تطبیق دهند .

برای ارائه ی این خدمات ما با موارد زیر کار میکنیم :

۱-استان ها و سرزمین ها

۲-سازمان ارائه دهنده ی خدمات

۳-سایر شرکا و ذینفعان

این خدمات شامل کمک به تازه واردین است :

۱-نیاز های مربوط به مستقر شدن آنها را بشناسد و آنها را به خدمات جامعه مرتبط سازد

۲-درک بهتر از زندگی در کانادا باعث تصمیمات دقیق تری  می شود

۳-زبان انگلیسی یا فرانسه یاد بگیرید تا بهتر و آسان تر در جامعه جذب شوید و کار پیدا کنید .

 

آیا شما واجد شرایط اقدام برای پناهندگی از خارج از کانادا هستید ؟

برای ورود به کانادا از طریق پناهندگی نیاز دارید که یکی از مراجع زیر شما را به عنوان پناهنده به دولت کانادا معرفی کند و شما شخصا نمی توانید برای این منظور اقدام کنید .

سازمان ملل متحد پناهندگان (UNHCR)

یک سازمان ارجاع شده یا یک

حامی خصوصی

 

برای اینکه به عنوان پناهنده معرفی شوید باید در یکی از دو گروه زیر باشید :

۱-انجمن پناهنده از طبقه ی خارج از کشور:

شما ممکن است در این طبقه باشید اگر :

-خارج از کشور خود هستید

-نمیتوانند به آنجا بروند به خاطر یک دلیل محکم و ترس از آزار و اذیت بر اساس

نژاد

دین

نظرات سیاسی

ملیت

یا عضویت در یک گروه خاص مثل جنسیت ، گرایشات جنسی و غیره …

۲-کشوری از طبقه پناهندگی :

شما ممکن است در این طبقه باشید اگر :

-در کشور خود یا در کشوری که به طور معمول زندگی می کنید

-به طور جدی تحت تاثیر جنگ داخلی  یا درگیری مسلحانه قرار داشته باشند

-حقوق اساسی بشر به طور مداوم نادیده گرفته شده است.

هنگامی که به عنوان پناهنده معرفی شدید فرم های

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/conref.asp

را باید پر کنید و تست های پزشکی و بک گراند چک را باید پاس کنید

شما واجد شرایط نیستید اگر :

روش دیگری همچون اقامت در کشور امن دیگری غیر از کانادا برای حفاظت از خودتان دارید

شهروند کشور دیگری بشوید که از شما حمایت می کند

تصمیم به بازگشت به کشور خودتان را دارید

دلیلی که کشورتان را ترک کردید دیگر موجود نیست

 

 

پناهندگی در کبک