مهاجرت کاری

 

برای مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر کار ، باید حد اقل امتیازات لازم در برنامه ی دلخواه خود را کسب کنید . معیار های امتیاز بندی بر اساس سن ، میزان تحصیلات و رشته ی تحصیلی ، سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه ، سابقه کار و در صورت متاهل بودن شرایط همسر و فرزندان  میباشد .

بسیاری از مردم بر این باورند که مهاجرت کاری به معنای مهاجرت از طریق کار در کانادا میباشد !!!!!!!!

قبل از هر چیز لازم به ذکر است که دریافت ویزای کاری برای افرادی که خارج از کانادا زندگی میکنند تقریبا امری غیر ممکن است ، چرا که کارفرما برای ارسال در خواست خود باید اثبات کند که فردی با توانایی های شما در کشور کانادا وجود ندارد .

افراد با شرایط متفاوت میتوانند از طریق نیروی ماهر کار اقامت کشور کانادا را دریافت کنند و هر استان با توجه به نیاز های خود در هر سال و معیار های خود ، افراد را انتخاب میکند .