تماس با ما

  • Address: Unit 1210, 4789 Yonge Street, Toronto, Canada
  • آدرس تهزان: ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان
  • شماره تماس کانادا : ۱۴۱۶۹۳۹۰۰۹۸ 
  • شماره تماس کانادا : ۱۵۱۴۶۶۳۷۷۶۵ 
  • شماره تماس ایران : ۰۲۱۸۸۵۰۸۸۱۵ 
  • موبایل ایران : ۰۹۱۲۰۰۳۵۷۰۳
  • شماره تماس رایگان کانادا : ۰۲۱
  • ایمیل : vissatoronto@gmail.com